FINNISH WUSHU FEDERATION
THE BOARD 6.4.2014 - 

Zhang Fang

Chairman, Main teacher of the Finnish Wushu Federation GSM +358 400 790 929, zhang.fang@taijiquan.fi, Helsinki

Aki Korhonen

Dean of the Qigong Branch, Taijiquan and Qigong instructor
GSM +358 40 531 4163, akikorh@gmail.com, Oulu

Sirpa Kasurinen

Secretary, Taijiquan and Qigong instructor, Kuopio

Pasi Pirhonen

Treasurer, Taijiquan and Qigong instructor, Helsinki

Jaana Meriläinen

Member, Taijiquan and Qigong instructor, Helsinki 

Matti Hakala

Member, Taijiquan and Qigong instructor, Jyväskylä

Janne Ruohonen

Member, Taijiquan and Qigong instructor, Järvenpää

Kati Kumpumäki

Member, Taijiquan and Qigong instructor, Kuopio

Tanja Mäki-Jussila

Member, Taijiquan and Qigong instructor, Seinäjoki

Liisa Kakkola

Member, Taijiquan and Qigong instructor, Lappeenranta